Onze collectieve geschiedenis in Nederland.

  De reizende fototentoonstelling ‘50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland’ in Gouda

  De reizende fototentoonstelling ’50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland’ is na Den Haag op 15 juni in Gouda in Cultuurhuis Garenspinnerij aan een groot publiek gepresenteerd.

  Rogier Tetteroo: Ik ben er trots op om hier namens de gemeente Gouda te staan. Trots omdat we hier een prachtige expositie hebben. Een expositie waarin we aandacht vragen voor 50 jaar Marokkaanse migratie. De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. In het bijzonder ook aan die van Gouda. Zo gingen deze mensen in de jaren zestig bij de Goudse kaasfabriek, de Chocoladefabriek en bij Compaxo Vleeswaren aan het werk. Dat is dus al vijftig jaar geleden.

  Inmiddels maakt de Marokkaanse gemeenschap ruim 10% uit van de Goudse samenleving en zijn de meeste van deze migranten dus gepensioneerd. Deze eerste generatie heeft dus een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Gouda.

  Atlas Cultureel Centrum laat met deze expositie zien hoe de eerste generatie gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt zoals jullie zien, in beeld gebracht met prachtige foto’s met thema’s zoals werk, gezinshereniging, cultuur, sport, politiek en niet te vergeten religie.

  Sahin Yildirim heeft Abdellah Lagili, eerste generatie gastarbeider en Erik Jongejan geïnterviewd over hun ervaring.

  Lagili: “Ik zal 1969 nooit in mijn leven vergeten. Dat was een jaar dat ik als 21 jaar naar Nederland kwam. Ik kwam net van mijn middelbare school af, maar het lukte moeilijk om werk te vinden. Toen ik hoorde dat Nederlandse consulaat mensen zocht voor werk in Nederland reageerde ik meteen.”

  Erik Jongejan: “Mijn vader vader Simon Evert Jongejan ( 1922) heeft vele Marokkanen in de eerste jaren geworven voor het Ministerie van Sociale Zaken. Ook de vader van Aboutaleb is door mijn vader geworven.

  Sahin: “We wilden deze expositie graag in Gouda laten zien om hiermee meer onderling begrip tot stand te brengen. En misschien helpt de expositie een beetje om de discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen, zodat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen. En het zou natuurlijk ook mooi zijn als de huidige generatie wat opsteekt van de ervaringen van hun ouders. Ik van harte hoop dat dit project bijdraagt aan kennis van onze gemeenschappelijk geschiedenis en erfgoed. En ik hoop dat dit project bijdraagt aan dialoog met elkaar en aan onderlinge verbondenheid.”

  Het programma is afgesloten met een lezing van Paolo De Mas over ‘Vier honderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Marokko en 50 jaar migratie.

   

  Reacties zijn gesloten.