Onze collectieve geschiedenis in Nederland.

  Sint Jan school en Catharinaschool gaan in gesprek met eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders

  Op dinsdag 20 maart en vrijdag 23 maart as. bezoeken leerlingen van de Sint Jan basisschool en de Sint Catharina basisschool de reizende fototentoonstelling ’50 Jaar Marokkaanse migratie in Nederland’. 

   

  Na Den Haag, Gouda, Utrecht en Arnhem is nu Amsterdam gastheer voor de reizende tentoonstelling ‘Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland’. Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto’s.

   

  Tijdens het bezoek horen kinderen verhalen van mensen die als kind of volwassene vanuit Marokko naar Amsterdam zijn gemigreerd en hoe zij door hun Nederlandse werkgevers, collega’s en buren etc.) zijn ontvangen. De verhalen vormen een aanvulling, bijsturing of een tegengesteld beeld van de veelal in schoolboeken geportretteerde dominante geschiedschrijving over onder meer de migratie van Marokkanen naar Nederland.  

  Reacties zijn gesloten.