Een halve eeuw in Nederland

Titel: Een halve eeuw in Nederland
Auteurs: Sahin Yildirim, Ineke van der Valk en Hanina Ajarai
ISBN: 978-90-80715-12-7
Prijs: € 23,99 (GRATIS verzending)
Het is inmiddels een halve eeuw geleden dat de Marokkaanse gastarbeiders hun land verlieten en hun geluk in Nederland gingen zoeken. De Marokkaanse gastarbeiders zouden in eerste instantie tijdelijk in het land verblijven, maar het liep anders. De Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, hebben zich er uiteindelijk gevestigd. De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart en opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij de Goudse kaasfabriek, Chocoladefabriek en Compaxo Vleeswaren werken enzovoort. Volgens de recente cijfers telt Nederland inmiddels 380 duizend Marokkaanse Nederlanders.

De persoonlijke ervaringen van de eerste generatie gastarbeiders met haar komst naar Nederland staan centraal. Eerder vertelden de Turkse gastarbeiders hun verhaal in het boek 50 jaar, 50 verhalen. Alle facetten van hun dagelijks leven komen aan bod: het werk, het pensionleven, de buurt, de taalproblemen, de gezinshereniging, de relatie met Nederlanders, maar ook hun cultuur, sport, politiek en niet te vergeten hun religie. Vijftig persoonlijke verhalen uit de eerste hand, verlevendigd met foto’s uit privé-albums, werpen een bijzonder licht op deze periode uit de Nederlandse geschiedenis.
 


50 JAAR 50 VERHALEN

Titel: 50 JAAR, 50 VERHALEN 
Auteur: Sahin Yildirim 
ISBN: 978-90-80715-10-3
Prijs: € 19,99 (GRATIS verzending)

Op 19 augustus 1964 sloten Nederland en Turkije een verdrag om het arbeidstekort in Nederland op te lossen. De Turkse gastarbeiders zouden in eerste instantie tijdelijk in Nederland verblijven, maar het liep anders. De Turken die voor werk naar Nederland kwamen, hebben zich er uiteindelijk gevestigd. In 2014 is het vijftig jaar geleden dat de eerste Turkse gastarbeiders in Nederland arriveerden. De gastarbeiders zijn allochtonen, buitenlanders, nieuwkomers, medelanders, etnische minderheden, culturele groepen en vluchtelingen genoemd. Vandaag de dag worden ze Turkse Nederlanders genoemd. Maar wie waren de Turkse gastarbeiders eigenlijk? Waar werkten ze? Hoe woonden ze? Kwamen ze alleen van het platteland van Turkije of ook uit de steden? Werden zij alleen geworven of arriveerden ze ook spontaan? Waren ze analfabeet of hadden ze ook scholing genoten? Hoe ervaarden zij Nederland? Waarom verlieten ze hun geboorteland? Dit boek bevat vijftig persoonlijke verhalen van Turkse gastarbeiders en hun vrouwen, van Nederlandse werkgevers en vrijwilligers die met ze te maken kregen tijdens hun begintijd in Nederland.
 


 


1001 Italianen

Titel: 1001 Italianen
Auteur: Daniela Tasca
ISBN: 978-90-2530-24-81
Prijs: € 19,99

Al eeuwen komen Italianen naar Nederland, als bankiers, kunstenaars,instrumentmakers, sierstucwerkers, schoorsteenvegers, terrazzowerkers,ijsmakers en pizzabakkers. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen decharmante Italiaanse mannen vooral hierheen om in de industrie werken.Ze leefden en trouwden hier en lieten hun voornemens om terug te kerennaar het moederland varen.
Nederland zat te springen om arbeidskrachten, in Italië was geenwerk. De Italianen bleken de wegbereiders van de grote mediterranemigratie, ze stonden aan de wieg van de multiculturele samenleving.Na hen zijn nog veel meer Italianen naar Nederland gekomen: uitwisselingsstudenten,expats en wetenschappers kwamen, werden verliefd opNederland, en bleven.
Hoe verging het de Nederlandse Italianen en hun nazaten? Wat bindthen aan ons land? Wat is hun bijdrage aan de Nederlandse cultuur? DanielaTasca dook in de literatuur, zocht in private en openbare archievenen sprak met Italiaanse Nederlanders. Ze schetst het beeld van een diversegemeenschap, gehecht aan de eigen identiteit en flexibel genoeg omgeïntegreerd te zijn.


MI CASA SU CASA

Titel: Mi casa su casa
Auteur: Steven Adolf
ISBN: 9789491168345
Prijs: € 24,95

Dit boek beschrijft in woord en beeld de migratiegeschiedenis van de Spanjaarden (de 'gastarbeiders' en hun gezinnen) die vanaf 1961 naar Nederland kwamen, na de ondertekening van het wervingsakkoord dat een eind moest maken aan het tekort aan arbeidskrachten in de Nederlandse industrie. Het boek bestaat uit het persoonlijke relaas van een twaalftal Spaanse migranten, beschrijft de achtergronden van hun migratie en maakt duidelijk hoe de werkgevers in die tijd actief de Spanjaarden naar Nederland haalden. Naast deze persoonlijke verhalen beschrijft dit boek tevens de veranderingen van de afgelopen halve eeuw in zowel het land van bestemming als het land van herkomst. Hoewel een groot deel van de Spaanse migranten terugkeerde naar hun land van herkomst, drukten ze in Nederland nog lange tijd een stempel op de naoorlogse immigratie. Net zoals Nederland sporen in hun geschiedenis achterliet. Bevat vele historische foto's in kleur en zwart-wit en een korte literatuurlijst. Een mooi en sfeervol boek dat door de fraaie foto's en de mooie verhalen werkelijk tot leven komt.