Educatie

Atlas Cultureel Centrum biedt een uitgebreid educatief programma voor verschillende onderwijsniveaus. Onze educatieve programma's zijn erop gericht studenten/ leerlingen vertrouwd te maken met diversiteit in Nederland. Studenten ervaren en beleven de culturen intensief aan de hand van persoonlijke verhalen,workshops,trainingen, conferenties en verschillende werkvormen, op interactieve wijze. Zo zoeken we een verbinding tussen wat wij maken en vertellen het aan ons publiek.