Missie en Visie

Atlas Cultureel Centrum wil de bedreigende erfgoed ( immateriële erfgoed) van de migranten (Italianen, Spanjaarden,Grieken, Turken en Marokkanen) vastleggen en beschikbaar maken voor een groot en nieuw publiek. Daarnaast wilt Atlas Cultureel Centrum op een slimme en creatieve manier focussen op integratie en participatie van nieuwkomers ( Polen, Roemenen en Bulgaren).

Dat is onze missie. Daarbij streeft Atlas Cultureel Centrum de volgende doelen na:

• Het verzorgen van educatieve activiteiten
• Het organiseren van netwerkbijeenkomsten, workshops, lezingen en dialoogbijeenkomsten
• Het organiseren fototentoonstellingen, filmavonden en theatervoorstellingen om bruggen te slaan tussen diverse groepen in de samenleving.