Verwacht

Fototentoonstelling '50 jaar Turken in Nederland'

Van 3 oktober 2014 tot 15 december 2014 is de fototentoonstelling ‘50 jaar Turken in Nederland’  in drie grote steden ( Den Haag, Amsterdam en Rotterdam) op verschillende plaatsen te zien. De vijftig portretten geven een beeld van arbeiders die elk op hun eigen manier een bijdrage leverden aan de Nederlandse samenleving. De foto’s geven een beeld van de jaren zestig en leggen verbanden met het jaar 2014.